Kde ste ma mohli vidieť.
MUZIKÁLY

Jánošík – Živena /bosorka/ (Divadlo Nová scéna, réžia Svetozár Sprušanský)
Voda a krv nad vodou – hlavná postava Tereza (Divadlo Nová scéna, Jan production, réžia Ján Ďurovčík) 
Ôsmy svetadiel – hlavná postava Jana (Jan production, réžia Ján Ďurovčík)
Cigánka/Prekliatie – hlavná postava cigánky Paulíny (muzikál Cigánskych diablov)
V tieni veže – hlavná postava (autorský muzikál na Bojnickom zámku)
Les Misérables (Bedári) – vedľajšia postava (Divadlo Nová scéna, réžia Marie Zamora)
Mária Terézia posledná milosť – vedľajšia postava (Divadlo Nová scéna, réžia Dodo Gombár)
Hairspray – vedľajšia postava Shelley (Divadlo Nová scéna, réžia Štefan Kožka)
Princezná a princ v rozprávke – divadielko pre deti s pesničkami
Princezná a princ v lese – divadielko pre deti s pesničkami

Zopár záberov
FOTOGALÉRIA